Petter Zettervall

Petter Zettervall - Persson 1768 - 1829

Antagen 1791 vid Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani, 
Hålltorps rote, st 31(Bäckstorp), Varnhems förs.
Fick namnet Zettervall
Peter var 168 cm lång

Kommenderad till kriget i Pommern mot Napoleon 1805.
Återkom 1 mars 1807.
Blev antagligen sjuk under kriget och fick avsked för sjukdom 1807