Anders Grip - Larsson

Anders Grip - Larsson 1792 - 1837

Antagen 1 aug 1815 vid Skaraborgs regemente, Höjentorps kompani,
Rote: Kvarngården, Ökullakvarn
Fick namnet Grip
Anders var 170 cm lång.