Frans Löfgren

 
Livhusar
Frans Lövgren 1863-1920

Antagen 1884-02-23 vid Livregementets Husarer (K3),
Vadsbo skvadron, Lunne rote,
husartorp 69, Götlunda förs.
Frans var 165 cm lång.