Soldiers

Frans Löfgren Varnhem Livregementets
 Husarer
Johannes Löfgren Synnerby Västgöta regemente
Petter Zettervall Varnhem Skaraborgs regemente  
Anders Grip Skärv Skaraborgs regemente  
Anders Grip Nävelsjö Smålands husarregemente  
Gustav Säll Norrhult Kalmar regemente  
Peter Kastman Näsby Smålands dragoner