Johannes Löfgren

Johannes Lövgren-Svensson 1818-1881
(farfar till Frans)

Antagen 1840 vid Westgötaregemente,  Livkompaniet, 
Lövåsa AndersPersgården, st nr 84, Synnerby förs.
Fick namnet Lövgren.
Blev så småningom Dist.korpral.
Var under en tid kommenderad till Carlstens fästning.
Tog avsked 1873. Johannes var 180 cm lång.