Jöns Westlund

Jöns Westlund 1709 - 1785

Blev ryttare 3 sept 1735 vid Smålandsryttare reg, jönköping komp
Wäshult, Hagshult

Jöns var med i kriget i Finland 1741 – 43 och Pommerska kriget, som började 1757.
Den sista tiden tjänstgjorde Jöns i Sprengtportenska frikåren, som var en särskilt utvald kår, bestående av kavalleri och infanteri, som togs ut på frivillighetens väg och som fick en sammansättning, utbildning och beväpning, som skulle göra den lämplig att användas mot de preussiska husarerna.
Jöns fick sitt avsked 14 nov 1761. Han var då 52 år och hade 26 tjänsteår.