150709 - Ny bild från Lövberga

090705 - Ättlingar till Anna Matilda Löfgren
              (syster till Frans Löfgren)
              har varit på besök i Sverige, fler
              detaljer och bilder kommer       

080715 - Bilder från kusinträffen hos
             Kenneth
071228
- har hittat mer uppgifter om
              emigranten Axel Alfred Sell
              och hans familj
070722 -
Ny emigrant, Anna Matilda Löfgren
070329
- Margareta Perdotters
              levnadsöden
070225
- Nya bilder, se Ljungstorp
070218
- Uppdaterat, efter vinterns
              forskning.