Bilder från Norrhult mm

Syskonen Säll: Axel, John, Anna och Hjalmar

Hembygdsgården (Klockaregården)

Klockaregården Klockaregården

Järnvägsstationen i Klavreström

Axel Säll plöjer i Karryd